MARIAGER MUSEUM

Medlemskab

Et medlemsskab koster beskedne 50 kr. om året.

Kontakt kasserer Jens Aksel Mortensen. +45 21737080. jensakselm@gmail.com for alt vedrørende medlemsskab og kontingent.

 

Museet indsamler, bevarer og formidler kendskab til genstande og oplysninger om Mariager og omegns kulturhistorie.

Kontingentet går bl.a. til at købe pelargonier til vinduerne, lyskæder, juletræ, til at støtte op om lokale initiativer, særudstillinger samt udflugter og foredrag og kunstudstillingerne i Galleri Vognporten.

Vi arbejder for museets fortsatte beståen og videreudvikling.

Bliv medlem af vores Facebookside Mariager Museum. Det koster ikke noget!

Mariager Museum

Kirkegade 4A

9550 Mariager

61 76 11 98

ekim@mail.tele.dk