MARIAGER MUSEUM

Museet er vinterlukket.

Vi åbner igen 15. maj 2024.

Her i vinter er vi optagede af at få medlemskontingenterne i hus.

I januar begynder vi at sortere iog flytte nogle af de uoverskueligt mange kasser og paller som p.t. er dyrt opmagasinerede på magasin på Dania. Museets bestyrelsesmedlem Leif Høeg og mangeårigt medlem af bestyrelsen Carsten Riishuus har fået bygget en trappe op til museets loft, så vi kan stille tingene dér.

Der er generalforsamling i Klosteret MANDAG D. 18. MARTS KL. 19.