Velkommen til Mariager Museumsforenings hjemmeside

Klosterkirken

Selv om Mariager Kirke er et imponerende bygningsværk, er den dog kun en beskeden rest af den kirke, der blev opført på stedet kort efter stiftelsen i 1446.

Kirken og det tidligere brødreklosters nordfløj, der i dag er dommerkontor, er det eneste der er tilbage af det oprindelige klosteranlæg, stiftet af birgittinerordenen.

Den hellige Birgitta blev født i Midtsverige i 1303. Hun så med sorg, hvordan hele den kristne kirke og klostervæsenet var i dyb forfald. Derfor skulle der ske en fornyelse og en opstramning af livet bag klostrenes mure. En hel ny klosterorden, Den hellige Frelsers Orden, eller Birgittinerordenen så dagens lys.

Rundt om i Europa rejste sig henved 50 klostre, hvoraf Danmark fik to, Maribo og Mariager.

Efter Reformationen i 1536 kunne Mariager efter kongelig bevilling fortsætte som et adeligt jomfrukloster, men allerede i 1585 døde klosterets sidste nonne og klosteret blev kongelig ejendom.

Bygningerne begyndte efterhånden at forfalde, og i årene 1788-89 nedreves de 4/5 af kirkeskibet. Den tilbageblevne rest blev forsynet med et kor i østenden.

Ikke meget af kirkens inventar stammer fra klostertiden, men i tårnrummet findes to træskulpturer, Kristi Grav og Den lidende Kristus. Desuden et krucifiks på kirkens sydvæg.

De adelige familier indrettede efterhånden gravkapeller i kirken. De mange ligsten ses stadigvæk i kirken, f. eks. slægten Krumpen, hvis mest berømte repræsentant er Børglum bispen Stygge Krumpen, der døde i Asmildkloster i 1551.

Klosterbygningen er i dag sognegård